Nie dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

fot. Andrzej Ochodek/Radio Katowice

Śląski Związek Gmin i Powiatów ma obawy co do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zdaniem członków stowarzyszenia, inwestycja będzie kataklizmem urbanistycznym i planistycznym.

W wydanym stanowisku zarządu przeczytać można m.in, że planowane korytarze drogowe oraz nowe linie szybkiej kolei przebiegać mają przez centra miast i tereny mieszkalne, co wiązałoby się z koniecznością wywłaszczeń tysięcy mieszkańców. Jak mówi prezydent Dąbrowy Górniczej — Marcin Bazylak — inwestycja budzi liczne zastrzeżenia.


Zarząd Śląskiego Związku Gmin I Powiatów zaapelował do ministra aktywów państwowych oraz ministra infrastruktury o podjęcie działań, dzięki którym przeprowadzone zostaną rzetelne konsultacje społeczne.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wiąże się z przeprowadzeniem linii szybkiej kolei przez poszczególne gminy na Śląsku. To budzi wiele emocji m.in. w gminie Strumień, gdzie lokalizacja nowego szlaku kolejowego zaskoczyła władze i mieszkańców.

— Z przedstawionej nam koncepcji nic konkretnego nie wynika — mówi burmistrz Strumienia, Anna Grygierek


Koncepcja budowy nowej linii kolejowej obejmuje odcinek Chybie – Jastrzębie-Zdrój – Godów do granicy państwa. Obecny etap konsultacji, który potrwa do 10 marca, jest etapem wstępnym a rozstrzygającym będzie etap drugi, czyli strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w trakcie której będzie również możliwe składanie uwag i wniosków.

Autor: Kamil Jasek, Andrzej Ochodek /as/