Huta Pieniacka

W audycji: 

  • Huta Pieniacka woła o pamięć – ks. T. I. Zaleski.
  • Wielkie Księstwo Bałaku w GUIDO. 
  • Koło Młodych Lwowskiej Fali zaprasza. 
  • Prof. Nicieja o legendzie Buczacza, księdzu Rutynie.
  • Życzenia dla wileńskich Kaziuków. Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.


 

Lwowska Fala