Krwista olimpiada. międzyuczelniana rywalizacja studentów.

fot. Krzysztof Słabikowski/Radio Katowice

Studenci Politechniki Częstochowskiej oddają krew w ramach międzyuczelnianej rywalizacji.

Akcja pod hasłem Krwista Olimpiada prowadzona jest na terenie województwa śląskiego i poprzez rywalizację z innymi uczelniami ma zachęcać młodych ludzi do oddawania krwi. Jak podkreśla Anita Kopeć z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, oddanie krwi, to bardzo prosty sposób na ratowanie życia.


Do akcji licznie włączają się nie tylko studenci, ale też pracownicy Politechniki Częstochowskiej. 


Uczelnia, która zbierze najwięcej krwi, wygra puchar i nagrody. Kolejna uczelnia, która rywalizować będzie w akcji Krwista Olimpiada, to Akademia Muzyczna w Katowicach. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanie tam 9 marca. 

Autor: Krzysztof Słabikowski/rs