Zakaz używania smartfonów w szkołach? Rozważania ministerstwa.

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Ministerstwo Cyfryzacji rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych na terenie szkół. 

Obecnie szkoły same ustalają w swoich statutach warunki korzystania z tych urządzeń przez uczniów. Mimo to, z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników Forum Oświatowego dla Nauczycieli i Dyrektorów wynika, że w 66 procentach szkół w Polsce zakaz ten już funkcjonuje. 

— Przepisy oświatowe określają, jak na razie, całkowity zakaz używania urządzeń telekomunikacyjnych w czasie zajęć lekcyjnych — mówi Katarzyna Piotrowska, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach. 


— Niewłaściwe korzystanie ze smartfonów może negatywnie wpływać na rozwój młodych ludzi — mówi Małgorzata Glenc, psycholog szkolny III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach. 


W ostatnim czasie nad pomysłem wprowadzenia zakazu debatowała także Grupa Robocza do spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie. 

Autor: Klaudiusz Chołota/rs