Naukowcy a koronawirus. W Polsce pracują zespoły badawcze.

Naukowcy z grupy badawczej Tunneling Group, działającej przy Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wykorzystując symulacje dynamiki molekularnej i autorskie oprogramowanie, poznali strukturę głównej proteazy wirusa SARS-CoV-2, enzymu, który jest jednym z kluczowych enzymów w cyklu życiowym wirusa. Jak poinformowała uczelnia, dzięki badaniom łatwiej będzie przewidzieć kolejne możliwe drogi ewolucji wirusa i tym samym jego zwalczanie. Już teraz wiadomo, że wirus wyizolowany we Włoszech różni się od tego z Wuhan. Jak piszą naukowcy "mutacje prowadzące do zmian w sekwencji głównej protazy to także tylko kwestia czasu i chcemy być na tę ewentualność dobrze przygotowani." W zespołem badawczym z ramienia Politechniki Śląskiej kieruje doktor habilitowany Artur Góra z Centrum Biotechnologii.

Tymczasem Sieć Badawcza Łukasiewicz i Celon Pharma SA rozpoczęły wspólny program badawczy, w ramach którego rozwijane będą terapie przeciw COVID-19. Instytucje m.in. będą sprawdzać, czy w terapii pomóc mogą leki już istniejące na rynku lub ich kombinacje, a także szukać będą nowych substancji. W ramach programu przeprowadzone mają być prace nad określeniem potencjału terapeutycznego znanych leków i substancji czynnych oraz ich kombinacji dla zbadania ich wpływu na wirus SARS-CoV-2, poinformowali przedstawiciele Łukasiewicza. Poza tym opracowywane mają być molekuły specyficznie działające na elementy wirusa SARS-CoV-2, co w dłuższej perspektywie pozwoliłoby na opracowanie innowacyjnego leku posiadającego potencjał terapeutyczny przeciw chorobom wywoływanym przez wirusy. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz wniesie do programu badawczego potencjał naukowy i doświadczenie w inżynierii genetycznej, w pracach nad nowymi systemami ekspresji genów, diagnostyce genomu, przeciwciał monoklonalnych i wytwarzaniu wysokooczyszczonych związków o działaniu biologicznym i o strukturze białkowej, a także chemii związków działających leczniczo. Z kolei Celon Pharma SA wniesie do projektu kompetencje w wytwarzaniu leków w tym leków antywirusowych, doświadczenie w opracowywaniu i rozwoju innowacyjnych leków. Firma jest też gotowa do podjęcia testów in vitro, in vivo.

Autorzy: Piotr Pagieła, PAP /rs/