Powstaje klasa Straży Granicznej

Klasa Straży Granicznej powstanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

Czteroletni program kształcenia uczniów w przedmiocie ochrony granicy państwowej z elementami prawa został opracowany przez zespół funkcjonariuszy raciborskiego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkomisarza Józefa Bocheńskiego, zajęcia będą się odbywały również pod okiem naszych instruktorów - mówi mjr Katarzyna Walczak z raciborskiego oddziału Straży Granicznej


 

Jak informuje dyrektor szkoły dr Ludmiła Nowacka, jeżeli zainteresowanie będzie duże, mogą powstać nawet dwa oddziały o takim profilu:


 

Rekrutacja do klasy straży granicznej w raciborskiej szkole ruszy już w maju. 

Autor: Wojciech Kocjan