Sytuacja pracowników transgranicznych. List otwarty do premiera.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, biskup Jerzy Samiec, wystosował list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie pracowników transgranicznych. 

Jak napisał "list ten jest wyrazem poparcia dla starań o zniesienie obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla osób pracujących i mieszkających po obu stronach granicy". Biskup Jerzy Samiec napisał, że wierzy w rozsądek rządu i że ograniczenia zostaną zniesione bez zbędnych opóźnień. Decyzja taka, jego zdaniem zapobiegnie pogorszeniu sytuacji egzystencjalnej wielu rodzin. 

Kilka dni temu rząd podjął decyzję o bezterminowym przedłużeniu decyzji o konieczności 14-dniowej kwarantanny dla osób pracujących za granicą. 

Autor: Piotr Pagieła /rs/