Brak środków ochrony osobistej czy szkoleń. Raport dot. zarządzania epidemią.

fot. Joanna Opas/Radio Katowice

Niewystarczające zaopatrzenie w środki ochrony osobistej czy brak szkoleń - to główne bolączki, na które wskazali medycy. 

Personel medyczny wziął udział w ogólnopolskim badaniu pt. "Wybrane aspekty zarządzania epidemią SARS-CoV-2 w percepcji pracowników ochrony zdrowia", które przeprowadzili naukowcy z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

Jak mówi prof. uczelni dr hab. Michał Kaczmarczyk, autor badania, główny wniosek dotyczy rozbieżności między teorią i praktyką.


 

Respondenci zwracali uwagę na chaos komunikacyjny między poszczególnymi jednostkami odpowiedzialnymi za plan działania, pracę bez pełnego zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej. Ponadto negatywnie ocenili brak profilaktycznych testów na koronawirusa dla personelu medycznego.

Autor: Joanna Opas/ml/