Groźne bakterie wyryte w wodzie ze źródełka Szalinowe w gminie Jaworze

Woda nie nadaje się do spożycia.

Ostrzeżenie w tej sprawie wydał Urząd Gminy Jaworze po tym jak badania wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej wykazało obecność w wodzie bakterii z grupy coli. Podobne zanieczyszczenia ujęcia miały już miejsce. Rok temu w wodzie także stwierdzono występowanie niebezpiecznych bakterii.

Autor: Marcin Rudzki