Ruszył nabór wniosków o dotacje

Ruszył nabór wniosków o dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 

Nabór prowadzony jest przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Działa on w subregionie północnym województwa śląskiego. Zgłaszać się mogą spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia oraz spółki non-profit, mówi kierownik JOWESu Artur Szmaciarski. 


 

Dotacja wynieść może do 21,5 tysiąca złotych za zatrudnienie osoby i zakupy inwestycyjne, do 2100 złotych na zatrudnioną osobę przez 6 miesięcy, do półtora tysiąca złotych na szkolenia zawodowe i do 16 tysięcy na wsparcie szkoleniowo-doradcze JOWES. Chodzi o wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyjaśnia Artur Szmaciarski. 


 

Nabór wniosków będzie prowadzony przez cały październik. 

Autor: Martyna Słabikowska/ml/