Polska w czerwonej strefie. W życie wchodzą kolejne obostrzenia.

Od dziś wchodzą w życie nowe ograniczenia związane ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Noszenie maseczek w przestrzeni publicznej będzie obowiązkowe w całej Polsce. Zgodnie z restrykcjami, liczba osób w placówkach handlowych uzależniona jest od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 metrów kwadratowych - 5 osób na kasę, a dla sklepów powyżej 100 metrów kwadratowych powierzchni - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

W sklepach nadal obowiązywać będą godziny dla seniorów. Między godziną 10:00 a 12:00 obsługiwane będą tylko osoby powyżej 60. roku życia. Ponadto rząd rekomenduje osobom powyżej 70. roku życia niewychodzenie z domu, chyba że jest to konieczne.

Wprowadza się także zakaz spotkań, zebrań większej liczby niż pięciu osób.

Wyjątkiem są tu osoby mieszkające razem i przebywające w grupach w celu zawodowym.

Zakazana jest organizacja imprez okolicznościowych, między innymi wesel i konsolacji. Zamknięte zostają restauracje i bary. Dozwolona będzie tylko sprzedaż na wynos i w dostawie. Po zakończeniu trwających obecnie turnusów zamknięte zostaną sanatoria.

Od poniedziałku lekcje w szkołach podstawowych dla klas IV-VIII będą zdalne. Uczniowie z klas I-III nadal będą się uczyć stacjonarnie. Czynne pozostają przedszkola i żłobki. Będzie też obowiązywał zakaz wychodzenia na ulicę dzieci do 16. roku życia, chyba że będą pod opieką dorosłego, od 8:00 do 16:00 w dni powszednie. Chodzi o to, żeby dzieci rzeczywiście były w domach i uczyły się zdalnie. 


/iar/pg/