Dobra informacja dla rowerzystów

Gmina Łazy postanowiła rozwijać sieć ścieżek rowerowych i wspierać turystykę rowerową na swoim terenie.

Jak mówi Maciej Kaczyński, burmistrz Łaz, udało się na ten cel pozyskać środki unijne.


Trasy rowerowe łączą się nie tylko z najpopularniejszymi szlakami turystycznymi na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale także ze ścieżkami rowerowymi w miastach ościennych takich jak Dąbrowa Górnicza czy Siewierz. Koszt inwestycji to 4 miliony złotych.

Autor: Joanna Opas


Wiadomości regionalne