Kontrakty dla placówek z powiatu gliwickiego

Sposób w jaki przygotowywane i przeprowadzane są konkursy na domowe świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze budzi wiele wątpliwości – mówili dziś w Gliwicach uczestnicy konferencji pt. „Czy NFZ ma prawo pozbawiać pacjenta możliwości wyboru świadczeniodawcy?”.

Spotkanie zorganizowane zostało przez gliwicki Caritas, który przegrał konkurs na sprawowanie opieki długoterminowej w domu pacjenta. Dlaczego placówka, która od 22 lat opiekowała się obłożnie chorymi, nie spełniła konkursowych wymogów – wyjaśnia Małgorzata Doros rzecznik śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.


— Decyzja NFZ oznacza konieczność zamknięcia 17 dotychczas działających stacji wyjazdowych i zwolnienie 35 etatowych pielęgniarek — mówi dyrektor Caritas diecezji gliwickiej, ks. Rudolf Badura.


 

Jednocześnie NFZ zapewnia, że zapewniona jest opieka dla wszystkich, a jest to blisko 250 pacjentów, którzy dotychczas pozostawali pod opieką Caritasu.

Autor: Jadwiga Woźnikowska


Podobne artykuły