Rozmowa dnia z dyrektorem Mariuszem Gojnym

21 września swoje święto obchodzić będą pracownicy administracji skarbowej. Gościem Radia Katowice będzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Mariusz Gojny. Porozmawiamy o tym czy podatnik powinien bać się urzędników skarbowych, czy nielegalny alkohol i tytoń to problem śląskich celników. Padnie tez pytanie o nielegalne automaty do gry i walkę z nimi. Rozmawia Piotr Pagieła. Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia