Wspólny zakup energii elektrycznej.

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Mimo znacznie wyższych kosztów niż założono, gminy i powiaty Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii razem zakupią energię elektryczną. 

Taką decyzję podjęli członkowie metropolitalnej grupy zakupowej. Przygotowania do wspólnego przedsięwzięcia trwają od 3 lat. 

Wątpliwości wzbudziły jednak wyniki przetargu, który ogłoszony został pod koniec sierpnia. Najniższa oferta o ponad 100 milionów przekroczyła szacowane koszty. Mimo tego przetarg zostanie rozstrzygnięty, gdyż jego ponowienie nie daje gwarancji uzyskania niższych cen. 

Metropolia na początku przyszłego tygodnia przekaże zamawiającym indywidualne wyliczenia dotyczące planowanej podwyżki. Musi ona zostać uwzględniona w planach budżetowych na następne dwa lata. 

Autor: Kamil Jasek /rs/


Wiadomości regionalne