Barbórka w Radiu Katowice. Górnicza pobudka i 94. urodziny.

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

4 grudnia przypada Barbórka, górnicze święto, obchodzone od XIX wieku w dzień Świętej Barbary. 

Tradycją Barbórki są górnicze orkiestry, które budzą o poranku mieszkańców Górnego Śląska. Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego "Staszic-Wujek" zagrała rano w siedzibie Polskiego Radia Katowice, które właśnie 4 grudnia obchodzi swoje urodziny, w tym roku 94. Dyrygent orkiestry Grzegorz Mierzwiński mówi, że to już tradycja, tak samo, jak budzenie biskupów katowickich. Barbórka to święto ku czci świętej Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy, między innymi górników.


4 grudnia 1927 roku o godzinie 10:24 uderzeniem młotka w kowadło rozpoczęła się historia rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. 

Transmitowano wówczas mszę świętą z kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Pierwszą spikerką Radia Katowice była Helena Reutt-Tymieniecka. Pierwsza siedziba radia mieściła się przy ulicy Warszawskiej. 20 sierpnia 1937 siedzibę radia przeniesiono na ulicę Juliusza Ligonia 29, gdzie mieści się do dzisiaj. Autorem projektu gmachu, ukończonego w 1938 r., był architekt Tadeusz Eugeniusz Łobos. 

Jak powiedział Prezes Radia Katowice, redaktor naczelny Piotr Ornowski, rozgłośnia, mimo 94 lat, jest rozgłośnią młodą. 


Piotr Ornowski dodał, że Radio Katowice cały czas się modernizuje.


Polskie Radio Katowice to największa regionalna rozgłośnia radiowa w Polsce. Obejmuje zasięgiem całe województwo śląskie i znaczną część województw ościennych, a także część terenów Czech i Słowacji.

Autorzy: Piotr Pagieła, Dariusz Schmidt, Ryszard Stotko /rs/


Radiowe Wydarzenia