Przygotowanie do Metropolitalnej Wigilii dla Samotnych

W miastach aglomeracji śląskiej odbędzie się w tym roku kolejna metropolitalna wigilia dla samotnych. Ze względu na pandemię, zamiast spotkać się na wspólnej kolacji, paczki dla potrzebujących rozwiozą wolontariusze.

Jak mówi Mikołaj Rykowski, prezes fundacji Wolne Miejsce, w poprzednim roku obdarowanych zostało kilka tysięcy osób. Tak duże przedsięwzięcie wymaga solidnego przygotowania. 


 

Jak mówi wiceprezydent Katowic Jerzy Woźniak, potrzebujących przybywa. Pandemia znacznie powiększyła problem samotności. 


 

Osoby potrzebujące od dziś zgłaszać mogą się poprzez numer kontaktowy dostępny na stronie internetowej fundacji "Wolne Miejsce” Na facebooku organizacji dostępna jest także lista potrzebnych produktów. 

Autor: Kamil Jasek/pm/


Wiadomości regionalne