Kierunek lekarski na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym

fot. Zdzisław Makles/Radio Katowice

W Częstochowie od 1 października działał będzie kierunek lekarski. 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza otrzymał zgodę ministra edukacji i nauki na jego uruchomienie. 

23 lipca, gdy uczelnia rozpocznie drugą rekrutację na nowy rok akademicki, w ofercie zamierza przedstawić kierunek lekarski. 

— Ma mieć 60 miejsc na studiach stacjonarnych oraz 30 na studiach niestacjonarnych — mówi rektor uczelni prof. Anna Wypych-Gawrońska. 


Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Szymon Giżyński, który od lat bierze udział w przekształceniach częstochowskiej uczelni mówi, że wzrost jej notowań to warunek powstania Uniwersytetu w Częstochowie bez określeń przymiotnikowych. 


Starania o utworzenie kierunku lekarskiego w Częstochowie trwały 4 lata. 

Autor: Zdzisław Makles /rs/


Wiadomości regionalne