Dodatek węglowy. Można składać wnioski

W niektórych gminach można już składać wnioski o dodatek węglowy. 

W Częstochowie zajmuje się tym Centrum Świadczeń przy ul. Sobieskiego. Dokumenty można składać osobiście, pocztą tradycyjną także na adres częstochowskiego Centrum Świadczeń lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP. Tomasz Jamroziński z Urzędu Miasta w Częstochowie zaleca, aby dołączyć do wniosku kserokopię deklaracji wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 


Wszystkie podane dane weryfikowane są przez gminę. Wnioski składać można do 30 listopada. Środki wypłacane będą w ciągu 30 dni od złożenia dokumentu. 

W Gminie Chybie zajmuje się tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

— Mieszkańców przyjmuje specjalnie przeszkolony pracownik — zaznacza wójt Janusz Żydek. 


Jak dodaje wójt, podczas przyjmowania wniosku będą sprawdzane dane z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Na przykład kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, czy kuchnia węglowa. 

Autorzy: Andrzej Ochodek, Krzysztof Słabikowski /rs/


Wiadomości regionalne