Nieprawidłowości na listach poparcia kandydatek na prezydenta Rudy Śląskiej

Nieprawidłowości na listach poparcia dwóch kandydatek na prezydenta Rudy Śląskiej wykryła Miejska Komisja Wyborcza. Znaleziono na nich wpisy osób niepełnoletnich i nieżyjących. Weryfikacji dokonano w oparciu o numery PESEL. 

Jak wynika z oświadczenia wydanego przez Miejską Komisję Wyborczą w Rudzie Śląskiej, jedna z kandydatek, Bożena Modzelewska, nie została dopuszczona do udziału w wyborach ze względu na nieuzyskanie wymaganego progu 3 tysięcy głosów po odjęciu błędnych nazwisk.

Druga kandydatka, Jolanta Milas, osiągnęła wymaganą liczbę głosów poparcia i została dopuszczona do startu w wyborach.

Marek Jarocki, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji, po złożeniu zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, został odwołany ze stanowiska. Zdaniem MKW działanie Jarockiego było przedwczesne.


Autor: Konstancja Snopczyńska /pg/


Wiadomości regionalne