Prąd dla miasta . Drugi przetarg

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Urząd Miasta w Częstochowie ogłosił drugi przetarg na dostawę prądu.

Do pierwszego nikt się nie zgłosił. Jeden z potencjalnych oferentów złożył wniosek o wyłączenie z zamówienia Miejskiego Szpitala Zespolonego. 

— To nie do zaakceptowania — mówi Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.


Ogłoszony przez Urząd przetarg dotyczy dostawy prądu do jednostek miejskich w 2023 roku. Chodzi o 4 wydziały magistratu, 133 jednostki organizacyjne i spółki skarbu Gminy, Oczyszczalnię Ścieków WARTA SA oraz Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Oferty w nowym przetargu można składać do 28 października. 

Autor: Krzysztof Słabikowski /rs/


Wiadomości regionalne