Jubileusz Stowarzyszenia Czuwaj

Blisko pół tysiąca harcerzy z województwa śląskiego spotkało się w Kostkowicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

W tamtejszym ośrodku harcerskim wspólnie świętują jubileusz 10-lecia powstania Stowarzyszenia „Czuwaj”.

— Skupia harcerzy-emerytów, którzy wspólnie działają w różnych obszarach — tłumaczy druh Henryk Górny z zawierciańskiego Hufta ZHP.


Harcerze spotykają się regularnie na tradycyjnych harcerskich zbiórkach. Dziś przy ognisku wspólnie śpiewają i wspominają dawne czasy.


Organizatorem spotkania jest Komenda Hufca ZHP w Zawierciu.

Autor: Gabriela Kaczyńska