Konsultacje programu naprawczego

Kompania Węglowa rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące „Planu naprawczego spółki na lata 2014-2020”.

Dziś zarząd spółki spotyka się z przedstawicielami związków zawodowych. W kolejnym etapie konsultacji plan będzie omawiany z Radą Pracowniczą. Jak wynika z informacji przekazanych przez spółkę, plan przewiduje m.in. pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie działalności spółki, programy restrukturyzacyjne dla poszczególnych kopalń, racjonalizację zatrudnienia i urealnienia kosztów wynagrodzeń.

— Maksymalna ochrona miejsc pracy była nadrzędnym celem dla zarządu opracowującego plan naprawczy — mówi Mirosław Taras, prezes Zarządu Kompani Węglowej.

Nieoficjalnie wiadomo jednak, że Kompania planuje między innymi zamknięcie ruchu Sośnica w kopalni Sośnica-Makoszowy.

Autor: Łukasz Kałuża