Kolejne rozmowy Kompanii Węglowej

fot. Ryszard Stotko

W ciągu dwóch kolejnych dni przedstawiciele Kompanii Węglowej, związków zawodowych oraz rządu dyskutować będą o programie naprawczym dla spółki.

Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów prezes Kompanii kazał dyrektorom kopalń ograniczyć o 50 procent premie dla pracowników administracji.

Jak podkreślił poranny gość Radia Katowice, wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, spółka jest w bardzo trudnej sytuacji, program naprawczy jest radykalny, ale taka jest potrzeba.


Zdaniem Tomczykiewicza, żądania związkowców dotyczące natychmiastowego cofnięcia decyzji o cięciach premii nie służą kondycji firmy ani dalszemu dialogowi. Tomczykiewicz zaznaczył jednocześnie, że w programie naprawczym żadna z kopalń nie jest przeznaczona do likwidacji.


Główną firmą, według wiceministra gospodarki, która mogłaby kupić przeznaczone do sprzedaży kopalnie jest Węglokoks. Nie wykluczone także, że nastąpi grupowanie spółek węglowych i energetycznych. Wiceminister górnictwa zaznaczył również, że główną rolą Polski jest teraz pilnowanie w Unii Europejskiej, by węgiel miał swoją pozycję. W październiku zaplanowano kolejną debatę nad pakietem klimatycznym.

Autor: Dorota Stabik