Radio Katowice
Radio Katowice / Radiowe Wydarzenia
Koncert Jubileuszowy z okazji 95-lecia Orkiestry Kopalni Wujek. Transmisja
05.11.2023
15:41:00

Koncert Orkiestry PGG KWK Wujek pod dyrekcją Mirosława Kaszuby.

Studio Koncertowe im. Jerzego Haralda, Polskie Radio Katowice, 5 listopada 2023 r., godz. 18:00

Górnicze orkiestry dęte od niepamiętnych czasów są nierozłącznym elementem nie tylko kopalnianego, ale również pejzażu całego Górnego Śląska. Zapisy w kopalnianej kronice podają, że z inicjatywy pierwszego po powrocie Śląska do macierzy polskiego dyrektora kopalni „Wujek” Kazimierza Suszyńskiego w roku 1928 utworzona została przy kopalni górnicza orkiestra. W tym samym roku, liczącą 24 członków orkiestra, po raz pierwszy koncertowała w dniu górniczego święta. Od Franciszka Jankowskiego, autora „wujkowskiej” kroniki, który pracował na kopalni w latach trzydziestych ubiegłego stulecia, dowiadujemy się, że w czerwcu 1934 roku nad stawem nieopodal budynku dyrekcji, kierownictwo Zakładów Hohenlohego urządziło spotkanie gdzie: „Uczestników częstowano kiełbaskami, a zabawę umilała kopalniana orkiestra” – zapisał Franciszek Jankowski.
(fragment publikacji Andrzeja Rączkowskiego)Zobacz także Radiowe Wydarzenia

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA