Radio Katowice
Radio Katowice / Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
Rozmowa dnia z Aleksandrą Kruszyńską
02.04.2024
07:40:00

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Nauczyciele nie mogą już zadawać dzieciom z klas 1-3 prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Z kolei w klasach 4-8 nie będzie obowiązku wykonywania takich prac przez uczniów. Czy wpłynie to na rozwój młodych ludzi, a także czy będzie miało wpływ na realizację podstawy programowej przez nauczycieli? 

Weszło w życie rozporządzenie minister edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

Oznacza to, że dzieciom z klas od 1 do 3 szkół podstawowych nie będą zadawane prace domowe do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Jak mówiła w Radiu Katowice wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach Aleksandra Kruszyńska nie oznacza to jednak, że uczniowie nie będą musieli uczyć się w domu. 

— Dzieci nadal będą miały zadanie domowe w postaci przygotowania się do lekcji na następne zajęcia, przygotowania się do sprawdzianów i kartkówek —  stwierdziła wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach.

Aleksandra Kruszyńska dodała, że dzieci młodsze będą rozwijać swoje kompetencje w zakresie tak zwanej "małej i dużej motoryki". Obowiązkowe będzie nadal czytanie lektur. Dla starszych dzieci oznacza to możliwość wyboru. 

— Te zadania, które są dawane, jako zadania dodatkowe bez ocen, dają młodemu człowiekowi możliwość wyboru — twierdzi dyrektor Kruszyńska.

Uczeń stanie przed alternatywą: "chcę. mogę, ale nie muszę". Wprowadzenie zmian w zakresie prac domowych w trakcie roku szkolnego nie będzie miało wpływu na realizację podstawy programowej przez nauczycieli. Zdaniem wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach, regulacje wprowadzone od 1 kwietnia spowodują odciążenie dzieci, ale także ich rodziców. 

— Dzieci od ładnych kilkunastu lat są przeciążone. Chodzi o dzieci, którym rodzice chcą dać "wszystko". Ograniczone są także możliwości rodziców, by dopilnować dzieci. — dodała wicedyrektor.

Z Aleksandrą Kruszyńską z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach rozmawia Piotr Pagieła.

Radio Katowice / Audycje / Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
 
 
 07:40
 

Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Zobacz także Gość Radia Katowice – rozmowa dnia

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA