Uczczą pamięć Górnoślązaków

Rok 2015 będzie "Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945".

Dziś rezolucję w tej sprawie przyjmą radni Sejmiku Śląskiego. Chcą w ten sposób uczcić pamięć tysięcy Górnoślązaków, ofiar sowieckiego i polskiego aparatu represji, wywiezionych do niewolniczej pracy w Donbasie i innych rejonach Związku Sowieckiego, uwięzionych, aresztowanych i internowanych, ofiar gwałtów czy grabieży.

Jak mówi doradca marszałka województwa śląskiego Piotr Koj, to kontynuacja polityki historycznej.


Obecnie szacuje się, że za swoją śląskość zapłaciło życiem lub cierpieniem nawet sto tysięcy osób.

Przewodniczący Sejmiku Andrzej Gościniak twierdzi, że stwarzana jest w ten sposób okazja do dyskusji na temat tych tragicznych wydarzeń.


— Należy podjąć starania, aby pamięć o wydarzeniach z 1945 roku stała się narzędziem pojednania — mówi marszałek województwa śląskiego, Mirosław Sekuła.


Podczas obrad radni mają również przyjąć uchwałę o rozszerzeniu działalności Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

— Istnieje potrzeba utworzenia specjalistycznego oddziału, na którym leczona byłaby anoreksja, bulimia — mówi Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, przewodnicząca komisji zdrowia Sejmiku. 


 

Kolejne obrady Sejmiku Województwa Śląskiego przewidziane są na 20 października. 

Autorzy: Łukasz Kałuża, Gabriela Kocoń