Nowelizacja kodeksu karnego

Dziś wchodzi w życie znowelizowany kodeks karny. Na mocy nowych przepisów, jazda na rowerze pod wpływem alkoholu będzie traktowana jako wykroczenie, a nie jako przestępstwo.

Podobnie jest z przestępstwami przeciwko mieniu. Do tej pory jeśli wartość szkody przekraczała 250 zł było to przestępstwo, od dziś o przestępstwie mówimy jeśli ta wartość przekroczy jedną czwartą najniższego wynagrodzenia, czyli 400 zł. To oznacza, że osoby odbywające karę pozbawienia wolności, właśnie za jazdę po pijanemu na rowerze czy drobne kradzieże o wartości do 400 zł, w najbliższych dniach opuszczą zakłady karne. Jak mówi major Justyna Bednarek, rzecznik prasowa Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, trudno oszacować, ile tak naprawdę osób opuści zakłady karne na Śląsku.


Major Justyna Bednarek dodaje, że skazani będą wypuszczani na podstawie sądowych nakazów zwolnienia. Nowelizacja kodeksu karnego nie oznacza jednak, że osoby jadące na rowerze pod wpływem alkoholu, czy dopuszczające się czynów przeciwko mieniu o wartości poniżej 400 zł, są bezkarni. W ich przypadku kara będzie orzekana na podstawie kodeksu wykroczeń.

Autor: Joanna Opas