Ambasador Polszczyzny

fot. Ryszrad Stotko

Ten tytuł przyznawany jest co dwa lata. Wyróżniane są w ten sposób osoby lub instytucje, które krzewią piękną i poprawną polszczyznę. Mowa o Ambasadorze Polszczyzny.

Kategorii jest kilka. W tym roku Tytułem Wielkiego Ambasadora Polszczyzny został wyróżniony Tadeusz Różewicz. Wojciech Młynarski otrzymał miano Ambasadora Polszczyzny w Piśmie, a Anna Dymna – w Mowie.


Tytuł Ambasadora Polszczyzny Regionalnej zarezerwowano dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca im. Tomasza Spychały z Dąbrówki Wielkopolskiej. Zaś tytułem Młodego Ambasadora Polszczyzny została uhonorowana prof. Katarzyna Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego, która jest naukowcem, a nie pisarką czy poetką.

Jak podkreśla prof. Andrzej Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego i członek Kapituły, ten wybór ma pokazać, że język naukowy także może być piękny i literacki.


Wszystkie tytuły, poza dwoma, przyznaje Kapituła złożona z członków Rady Języka Polskiego. Wyróżnienie mianem Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju pozostaje w gestii Marszałka Senatu RP. Tytułem tym zostanie uhonorowany Karl Dedecius. Zaś o tytule Ambasadora Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, przyznanym w tym roku po raz pierwszy, decyduje Fundacja im. Krystyny Bochenek. Pierwszym Ambasadorem w tej kategorii zostanie Kazimierz Szymeczko.

Wszystkie statuetki i nagrody zostały wręczone laureatom podczas Gali w sali Symfonia Akademii Muzycznej w Katowicach.

 Autor: Agnieszka Strzemińska


Podobne artykuły