Wręczenie Śląskich Szmaragdów

Dzisiaj uroczyste wręczenie Śląskich Szmaragdów.

Nagrody przyznawane są podczas nabożeństwa w katedrze ewangelickiej Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach — mówi ksiądz biskup Marian Niemiec, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.


Szmaragdy przyznawane są po raz jedenasty. Co roku wyróżnione zostają dwie osoby, jedna wyznania protestanckiego i druga spoza tego Kościoła.


Ksiądz Biskup Tadeusz Szurman należał do niekwestionowanych autorytetów życia kościelnego i społecznego w naszym regionie. Został wyróżniony za bycie „Szmaragdem” ziemi śląskiej i kształtowanie jej dobrego oblicza. Natomiast wyróżnienie dla Piotra Uszoka przyznano za otwartość ekumeniczną oraz partnerską współpracę z Kościołami i związkami wyznaniowymi Katowic.

Autor: Marta Dobrowolska