Uczcili pamięć rotmistrza

Dąb Witold, tablica pamiątkowa i skwer w Batorym – Chorzów uczcił pamięć rotmistrza Witolda Pileckiego.


Witold Pilecki odwiedził Chorzów tuż po II wojnie światowej, by odwiedzić kolegę poznanego w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W sumie do Auschwitz wywieziono około dwustu Chorzowian. Dziś żyje tylko jedna z tych osób. Obecny na uroczystości syn bohatera, Andrzej Pilecki, wspomina ojca jako bardzo dobrego człowieka, który zawsze troszczył się o innych.


O bohaterze czasu wojny pamięta młodzież z dwoch szkół: w Zabrzu i Katowicach, które przyjęły imię rotmistrza.


Posadzenie Dębu Witold i odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Chorzowie-Batorym poprzedziło seminarium dla uczniów gimnzajów i liceów.

Autor: Agnieszka Tatarczyk