Nowoczesna kompostownia

W Sobuczynie k. Częstochowy oddana do użytku została nowoczesna kompostownia. Inwestycja powstała na terenie regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami zarządzanego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Nowoczesna, nieobciążająca środowiska instalacja do intensywnego kompostowania wraz z infrastrukturą techniczną kosztowała ponad 35 milionów złotych. Inwestycja została dofinansowana z funduszy unijnych w ramach projektu "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego".

Autor: Krzysztof Słabikowski