Przygotowania do wypasu owiec

Województwo śląskie po raz kolejny przygotowuje się do wypasu owiec.

Chodzi o wypasy organizowane na terenach cennych przyrodniczo. Konsultacje w tej sprawie rozpoczął Urząd Marszałkowski w Katowicach. Rolnicy czy instytucje, które są zainteresowane taką działalnością, mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje. Wypasy owiec organizowane są na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Beskidach i na Żywiecczyźnie. Michał Góral z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego twierdzi, że nie ma lepszego sposobu na ochronę siedlisk przyrodniczych, poza tym z wypasu korzyści czerpią także rolnicy.


Wypasy owiec organizowane są w województwie śląskim od kilku lat. Dzięki nim cenne przyrodniczo tereny są utrzymana w odpowiednim stanie.


Konsultacje w sprawie wypasu owiec potrwają do 26 marca. Wypasy, oprócz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, prowadzi także Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Rolnicy, którzy zdecydują się na taką działalność, mogą brać udział w obu akcjach.

Autor: Gabriela Kaczyńska