Kierunek przedsiębiorczość

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zachęca bezrobotnych do otwierania firm.

Pod hasłem "Kierunek Przedsiębiorczość" trwa uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej.

— Projekt skierowany jest do ponad 180 zarejestrowanych bezrobotnych— wyjaśnia Piotr Krawczyk, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.


Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej możne być przeznaczone na zakup środków trwałych i obrotowych, środka transportu, pokrycie kosztów remontu lokalu oraz promocję i reklamę. Projekt "Kierunek Przedsiębiorczość" dofinansowany został z środków Unii Europejskiej.

Autor: Krzysztof Słabikowski


Podobne artykuły