Etyka w pomaganiu

Pod hasłem "Etyka w pomaganiu" w Częstochowie zorganizowano Forum Spraw Społecznych.

Jego uczestnicy dyskutują na temat podstawowych norm i zasad udzielania pomocy osobom potrzebującym. Jak podkreśla Anna Kościańska z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, w pomaganiu najważniejsze jest zachowanie szacunku i poczucia godności osoby potrzebującej.


Paweł Bilski, prezes częstochowskiej fundacji Oczami Brata przypomina, że pomoc powinna być odpowiedzią na potrzeby osób, którym się pomaga. Fundacja Oczami Brata zajmuje się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, promuje ich twórczość oraz organizuje warsztaty artystyczne.


Na temat etyki w pomaganiu dyskutują w Częstochowie naukowcy, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji.

Autor: Izabela Czerczer