Pożar endogeniczny ugaszony

Służby zakończyły nad ranem akcję przeciwpożarową w kopalni "Halemba-Wirek" Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej.

6 stycznia w chodniku ścianowym na poziomie 1030 m, w rejonie likwidowanej ściany, wystąpił pożar endogeniczny.

Po przeprowadzonej penetracji strefy zagrożenia kierownik akcji ogłosił zakończenie akcji ratowniczej. Dalsze działania związane z likwidacją zagrożenia prowadzone są na zasadach prac profilaktycznych. Nadzór sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, przy współudziale Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Pożary endogeniczne to naturalne zjawiska występujące w kopalniach. Ich przyczyną jest samozagrzanie lub samozapalenie węgla.

Autor: Łukasz Kałuża