Fatalne powietrze w regionie

Znów fatalne powietrze w województwie śląskim.

Stężenie pyłu zawieszonego przekroczone jest w Rybniku, Żorach, Jastrzębiu-Zdroju oraz w powiatach: mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim i żywieckim. Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń spowodowanych ogrzewaniem surowcami niskiej jakości. W dalszym ciągu przewiduje się przekroczenia dobowych wartości dopuszczalnych pyłu PM 10 na obszarze całego województwa. Najgorzej może być w powiecie żywieckim i w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej.

— Sytuację można obserwować na bieżąco — mówi Andrzej Szczygieł z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.


Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca czy układu oddechowego. Służby kryzysowe przypominają o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.

Autor: Łukasz Kałuża