PKP zatwierdziła modernizację dworca

Dworzec kolejowy w Sosnowcu Maczkach będzie rewitalizowany. Rada Nadzorcza PKP SA pozytywnie zaopiniowała plany inwestycyjne dla tego obiektu.

Dzięki rewitalizacji będzie można na nowo zagospodarować zabytkowy budynek. Według planów, ma być udostępniony nie tylko jako miejsce obsługi podróżnych, ale także na cele naukowo-dydaktyczne, gdzie kształcone będą techniczne kadry kolejowe.

— Celem projektu jest nie tylko modernizacja samego dworca, ale także rewitalizacja całej dzielnicy Maczki. Chcemy, aby to miejsce tętniło życiem. — mówi Jarosław Kołodziejczyk, członek zarządu PKP SA — Mam nadzieję, że inwestycja pociągnie za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego czy usług.

By jednak to było możliwe, miasto planuje uzbroić tereny wokół dworca pod budownictwo mieszkaniowe, a oprócz tego wybudować drogi i niezbędną infrastrukturę. W planach jest także utworzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. PKP planuje wkrótce ogłosić przetarg na wybór wykonawcy robót.

Autor: Joanna Opas