Narada związkowców

Przedstawiciele central związkowych spotkali się, by zastanowić nad dalszymi działaniami w związku z sytuacją w Kompanii Węglowej.

Wczoraj rozmowy pomiędzy związkowcami a zarządem Kompanii Węglowej zostały zerwane, mimo iż władze spółki wycofały się z wypowiedzenia porozumienia z dnia 17 lipca 2015. Związki zerwały rozmowy, bo nie zgadzały się z proponowanym przez Kompanię podziałem wypłaty 14-tej pensji. Zarząd przedstawił propozycję wypłaty dodatkowej pensji w dwóch ratach. Do 15 lutego górnicy mieliby otrzymać 30 procent 14-tki a pozostałe 70 procent trafiłoby na ich konta w czerwcu. Strona społeczna chciała natomiast by 14-tka wypłacona była także w dwóch ratach i w tych samych terminach przy czym pierwsza rata wynosiłaby 40 procent a druga 60-siąt. Autor: Dorota Stabik