Barbórka

Będziemy rozmawiać o sacrum i etosie pracy górniczej w perspektywie historii, współczesności i przyszłości. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy wobec zmierzchu górnictwa na Górnym Śląsku św. Barbara będzie miała robotę?

Ks. Arkadiusz Wuwer rozmawia z dr Beatą Piechą-van Schagen, z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu znawczynią kultu św. Barbary oraz Małgorzatą Kłych, etnolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, współautorką książki „Narracje górnicze z terenu Zabrza. Kopalnia to je do mie wszystko”.Ks. Krzysztof NowrotWszystko wokół tematu:
"Kto pyta, dobrze, aby słuchał..."

Zaprasza ks. Krzysztof Nowrot


Adwent
(z definicji) jest co roku czasem oczekiwania na przyjście Mesjasza. Wypatrujemy narodzin Syna Bożego, Jego przyjścia na ziemię.

Rekolekcje
mają podkreślić główny motyw tego czekania:przychodzi Ten, który ma pomysł na nasze życie.
I podprowadzać będą pod jego przyjęcie: by święta zapaliły nas do życia zgodnie z wolą Bożą.

Będzie więc
o miejscu człowieka przed Bogiem (u progu naszej współpracy);
o podjęciu z Nim dialogu na temat życia ( by wpływał twórczo na życie);
o patrzeniu na świat oczami boga  to chce On nam ułatwić, stając w Noc Betlejemską u boku każdego z nas).


Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl