Ksiądz Franciszek Blachnicki

Dziś mija 30 rocznica śmierci założyciela Ruchu Światło-Życie. Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki zmarł nagle. Wyniki śledztwa przeprowadzonego przez IPN wykazały, że kapłan był inwigilowany przez SB i zmarł na skutek otrucia.

Życiorys twórcy Ruchu Światło-Życie jest bogaty w wydarzenia, w których wiele razy ocierał się o śmierć. Podczas kampanii wrześniowej 1939 trafił do niewoli, z której zbiegł. Aresztowany przez gestapo za działalność konspiracyjną w marcu 1940 został wywieziony do Auschwitz, gdzie przebywał ponad rok, po czym przewieziony do więzienia śledczego w Zabrzu i skazany na karę śmierci przez zgilotynowanie za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy, oczekiwał w areszcie śledczym w Katowicach na wykonanie wyroku. Tam przeżył swoje nawrócenie, które będzie wspominał jako najważniejsze w swoim życiu. Po kilku miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku został ułaskawiony, a karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia. Do kwietnia 1945 r., przebywał w niemieckich obozach i więzieniach.

Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego, studiował też na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czerwcu 1950 r. przyjął święcenia kapłańskie. "Ślady" prowadzą dziś przez życie tego wybitnego kapłana, teologa i niezwykłego człowieka, a opowiedzą o nim m.in. bp Adam Wodarczyk postulator w procesie beatyfikacyjnym ks. Franciszka, dr hab. Aleksander Bańka świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie w katowickiej Archidiecezji, moderatorka Maria Sobczyk i autor Tematu wieczoru ks. Marcin Wierzbicki, duszpasterz młodzieży w Archidiecezji katowickiej.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl