Górnicy o ustawie

Data: 22-03-2017

thumbnail

Ustawa górnicza nie była konsultowana z Krajową Sekcją Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność - uważają związkowcy. Działacze podkreślają, że nie przyznaje ona działaczom związkowym żadnych dodatkowych uprawnień.

Stanowisko górniczej Solidarności ma związek z falą spekulacji medialnych o rzekomych przywilejach dla górniczych działaczy związkowych. Jak wskazują zgodnie z przyjętym projektem, pracownikom oddelegowanym do pracy w związku zawodowym okres ten zostałby zaliczony do ogólnego stażu pracy. Nie będzie to jednak miało wpływu na staż pracy górniczej, który ma kluczowe znaczenie przy wyliczaniu wieku uprawniającego do odejścia na emeryturę, bądź urlop górniczy. Tym samym zmiany mają charakter iluzoryczny, bo okres oddelegowania do pracy w związku zawodowym już teraz jest okresem składkowym i wlicza się do ogólnego stażu pracy pracownika oddelegowanego – czytamy w dokumencie.

Według działaczy całkowicie nieuprawnione są stwierdzenia mówiące o tym, jakoby NSZZ Solidarność był współautorem poprawki, zaś i tu cytat "przypisywanie nam próby załatwienia bliżej niesprecyzowanych interesów z obecnym rządem ma charakter niczym niepopartej insynuacji" – napisano w stanowisku.

Autor: Łukasz Kałuża/mm

Wiadomości gospodarcze