Miliony na usuwanie szkód górniczych

Blisko 60 milionów złotych ma pochłonąć w tym roku likwidacja szkód górniczych w Rudzie Śląskiej.

To niemal dwa razy więcej niż przed rokiem. Najwięcej środków, bo aż 45 milionów, wyłoży kopalnia Ruda. Tegoroczne zamierzenia, w zakresie likwidacji szkód górniczych przez trzy zakłady należące do kopalni Ruda, przedstawione zostały podczas posiedzenia zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska. Zespół ten tworzą przedstawiciele władz miasta, Wojewódzkiego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Polskiej Grupy Górniczej, zakładów górniczych należących do kopalni Ruda, a także oddziału kopalni Wujek Ruch Śląsk.

Autor: Monika Krasińska/lk