Kawa na ławę z ministrem Marcinem Zielenieckim

fot. Łukasz Kwaśny

W całym kraju toczy się kampania informacyjna "Godny Wybór – Przywrócenie wieku emerytalnego".

Jej organizatorami są prezydent RP, Związek Zawodowy Solidarność oraz ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej. Jej celem jest uświadomienie kandydatom na emerytów, że w systemie emerytalnym opartym na kapitale zbieranym przez lata, a taki właśnie system jest w Polsce, każde odłożenie momentu przejścia na emeryturę powoduje zwiększenie świadczenia.

Z ministrem Marcinem Zielenieckim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozmawia Józef Wycisk.

#audio1


Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.