Raban czyli Kościół młodych

„Raban czyli Kościół młodych”.

Autor Tematu wieczoru ks. Marcin Wierzbicki zaprosił do studia młodych misjonarzy - wolontariuszy, z którymi rozmawia o trudnościach i pomysłach na ich rozwiązanie, o motywacjach i oczekiwaniach, o nadziei zanoszonej „na krańce ziemi”.

Ślady prowadzą także do Piekar Śląskich, do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, gdzie w wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata zainicjowało swoją działalność Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie. Erygowane w oparciu o prawo kościelne jest formą pogłębienia wiary i pobożności wierzących. Powstanie bractwa wiąże się z nadaniem mu statutu, zgodnie z którym członkowie zobowiązują się do troski o zachowanie dziedzictwa piekarskiej Kalwarii, a w szczególności do podtrzymania tradycji "Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej".Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl