90 lat Radia Katowice

Jubileusz 90-lecia Polskiego Radia Katowice wpisuje również nasz program w ten świąteczny czas, a Ślady prowadzą do Rzymu, gdzie na Placu św. Piotra Delegacja Radia Katowice została oficjalnie przywitana na audiencji generalnej, a papież Franciszek pozdrowił i pobłogosławił pracowników i słuchaczy Radia Katowice.

Delegacja wręczyła Ojcu świętemu replikę mikrofonu z 1927 r. dar z okazji 90-lecia rozgłośni. Śląska stacja Polskiego Radia w Katowicach rozpoczęła swoje istnienie w uroczystość św. Barbary, święto wyjątkowe na Górnym Śląsku. W rozmowie z ks. prof. A. Wuwrem powiemy m.in. o książce, która została wydana w przededniu tego święta „De PROFUNDIS AT TE CLAMAMUS. Świat górników w radiowych i telewizyjnych homiliach biskupów na uroczystości św. Barbary”. Publikacja ukazała się w cyklu Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku pod red. Ks. Jerzego Myszora, a jej autorami są ks. Arkadiusz Wuwer i Daniel Szlachta.


No i o jeszcze jednym z tych najważniejszych wydarzeń, do których prowadzą ślady AD 4 grudnia 2017 r., to Adwent i nowy rok liturgiczny w Kościele katolickim. Przygotowaliśmy dla słuchaczy rekolekcje radiowe, które niech będą inspiracją do przeżycia tych prawdziwych, we wspólnocie kościoła, np. w parafiach.

Duszpasterz młodzieży w katowickiej archidiecezji ks. Wojciech Iwanecki jest autorem czterech spotkań pod wspólnym tytułem "Czego uczy nas Adwent?"


 


Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl