Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Świeca Caritas od lat jest znakiem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, znana także w Watykanie, gdzie w ubiegłym roku w Boże narodzenie została uroczyście zapalona przez papieża Franciszka. Akcja pomocy dzieciom z ubogich rodzin rozpoczęła się w 1993 r., a od 2000 r. ma wymiar ekumeniczny i jest organizowana wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Dziś ta świeca pojawi się w rozmowie ks. Jacka Plecha, autora Tematu wieczoru z dyr. Caritas w katowickiej archidiecezji ks. Krzysztofem Bąkiem. Wg danych GUS skrajne ubóstwo dotyka ponad 600 tys. najmłodszych Polaków, trudno więc zaprzeczać, że ta rozmowa będzie dotyczyć spraw naprawdę ważnych. Ślady prowadzą również do Piekarskiego Betlejem, czyli żywej i ruchomej szopki pod gołym niebem. Regionalna,śląska sceneria, żywe zwierzęta, wspólne kolędowanie, jasełka, to wszystko czeka w okresie świątecznym na Rajskim Placu obok piekarskiej bazyliki. Teraz jednak trwają ostatnie prace, o czym na zakończenie programu opowie ich koordynator ks. Adam Zgodzaj wikariusz w piekarskim sanktuarium.


Rekolekcje adwentowe, odc. III „Czego uczy nas adwent?” to cykl krótkich audycji, które mają być dla słuchaczy okazją do refleksji i impulsem do działania w tym ważnym czasie. To nie tyle rekolekcje co raczej zachęta, by na nie się wybrać. Ks. Wojciech Iwanecki, duszpasterz młodzieży w archidiecezji katowickiej, komentuje niedzielne ewangelie zwracając uwagę na to, jakich życiowych lekcji nam udzielają. Trzeci odcinek poświęcony jest świadectwu. Największym świadkiem wszechczasów był niewątpliwie Jan Chrzciciel i to jego postać jest dla nas dziś inspiracją. Do dawania świadectwa jesteśmy wezwani wszyscy. Jak to robić? Przykład człowieka, który zapowiedział przyjście Mesjasza jest dla nas inspiracją.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl