Misja społeczna kościoła.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (Institute for Catholic Church Statistics) jest najstarszym w Polsce, niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów.

Na początku tego roku przedstawione zostały najnowsze wyniki badań praktyk religijnych Polaków, które wskazują m.in. na religijną aktywność świeckich w Kościele, jako ważny element ich zaangażowania społecznego.

Dyrektor Instytutu, ks. dr Wojciech Sadłoń sac, zaprezentował podczas konferencji prasowej Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia 2017.

W programie przypominamy fragment tego wystąpienia, natomiast "Temat wieczoru" poświęcamy religijności Polaków. Jego autor, ks. dr hab. Marek Łuczak, rozmawia z socjologiem religii, prof. Wojciechem Świątkiewiczem, członkiem Rady Naukowej ISKK SAC.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl