Rok św. Stanisława Kostki

Ks. dr Marek Spyra, autor Tematu wieczoru proponuje dziś słuchaczom bardzo ciekawą książkę, w której znajdują się dołączone w formie audiobooka nieznane nagrania przemówień, homilii i spotkań kard. Karola Wojtyły ze studentami z WAJ-u, Wspólnoty Akademickiej Jezuitów. Przechowywane w domowych archiwach zostały przepisane i wydane przez krakowską oficynę Biały Kruk. Jednym z tematów, który często pojawia się w tych nagraniach jest duchowe dziedzictwo św. Stanisława Kostki, postrzegane jako wyjątkowo aktualne i dziś, o czym także w roku św. Stanisława Kostki warto przypominać. Naszym gościem jest ks. dr. Wacław Królikowski SJ Dziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii Ignatianum w Mysłowicach.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl