Kawa na ławę z dr. Andrzejem Sznajderem

fot. Ryszard Stotko

Dyskusja o zmianach w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej przeistoczyła się w spór, zarówno wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Komentowane są kwestie odpowiedzialności za Holokaust i stworzenie na ziemiach polskich, przez III Rzeszę niemiecką, obozów zagłady w czasach II wojny światowej. W informacyjnym chaosie, który powstał, na chłodno, przypominamy o co w ustawie chodzi. Ustawa przewiduje także odpowiedzialność za zaprzeczanie zbrodniom popełnionym na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów i ukraińskie formacje kolaborujące z hitlerowcami. Z doktorem Andrzejem Sznajderem, dyrektorem Oddziału IPN w Katowicach, rozmawia Zdzisław Makles.


Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.